EUROSTUDENT kutatás

Az EUROSTUDENT kutatási modul alapja a felsőoktatási hallgatók körében végzett nemzetközi kérdőíves kutatás magyarországi adatfelvétele, amely a nemzetközi módszertani előírások alapján valósult meg. A modul célja a felsőoktatásban tanulók szociális helyzetének, képzési jellemzőinek, lakhatási, időfelhasználási, munkavállalási sajátosságainak feltárása.

Az interaktív online elemzőfelület EUROSTUDENT-modulja a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatóinak felsőoktatási intézményükről és képzésükről alkotott véleményét, munkaerőpiaci várakozását és nemzetközi tanulmányi mobilitási tapasztalatait teszi megismerhetővé, ezzel támogatva a közoktatás és a felsőoktatás közötti átmenetet, valamint a szak- és az intézményválasztást a pályaorientáció szempontjából legfontosabb adatok felhasználóbarát megjelenítésével. Azokban az esetekben, amikor a megfelelő információ a kutatásban részt vevő más országokból is rendelkezésünkre áll, az adatok nemzetközi összehasonlításban is vizsgálhatók.

A kutatás adatfelvételi hullámaira hároméves ütemezéssel kerül sor. Az adatfelvétel online kérdőíves módszerrel történik. Magyarország eddig az EUROSTUDENT V-ös (2012–2015), VI-os (2015–2018) és VII-es (2018–2021) hullámában vett részt. A korábbi hullámok főbb eredményeit 2020 elejétől tesszük közzé. A legfrissebb adatfelvétel eredményei az adattisztítási folyamat lezárását követően lesznek nyilvánosak.

A korábbi adatfelvételekből csak aggregált országos adatok tehetők közzé, képzési szint és képzési terület szerinti bontásban. A EUROSTUDENT VII adataiból a közlési határ (30 fő) feletti esetszámnál intézményi bontást is meg lehet jeleníteni.

A kutatás az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége, valamint Magyarország Kormánya társfinanszírozásával valósult meg. A közölt információk és kutatási eredmények a szerzők véleményét tükrözik, és nem feltétlenül azonosak az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya álláspontjával. A támogatók nem tehetők felelőssé az itt közölt adatok tartalmáért vagy felhasználásáért.

Az interaktív felület 2020 márciustól lesz elérhető.