EUROSTUDENT kutatás

Az EUROSTUDENT kutatási modul alapja a felsőoktatási hallgatók körében végzett nemzetközi kérdőíves kutatás magyarországi adatfelvétele, amely a nemzetközi módszertani előírások alapján valósult meg. A kutatás célja a felsőoktatásban tanulók szociális helyzetének, képzési jellemzőinek, lakhatási, időfelhasználási, munkavállalási sajátosságainak feltárása. Az adatfelvétel online kérdőíves módszerrel történik.

Az interaktív online elemzőfelület EUROSTUDENT-modulja a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatóinak felsőoktatási intézményükről és képzésükről alkotott véleményét, munkaerőpiaci várakozását és nemzetközi tanulmányi mobilitási tapasztalatait teszi megismerhetővé, ezzel támogatva a közoktatás és a felsőoktatás közötti átmenetet, valamint a szak- és az intézményválasztást a pályaorientáció szempontjából legfontosabb adatok felhasználóbarát megjelenítésével. A felületen elsőként az EUROSTUDENT VI-os, 2016-os tavaszi magyarországi adatait tesszük közzé.