EUROSTUDENT VI kutatás

Az EUROSTUDENT kutatási modul alapja a felsőoktatási hallgatók körében végzett nemzetközi kérdőíves kutatás magyarországi adatfelvétele, amely a nemzetközi módszertani előírások alapján, online kérdőíves módszerrel valósult meg. Az interaktív online elemzőfelület EUROSTUDENT-modulja a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatóinak felsőoktatási intézményükről és képzésükről alkotott véleményét, munkaerőpiaci várakozását és nemzetközi tanulmányi mobilitási tapasztalatait teszi megismerhetővé, ezzel támogatva a közoktatás és a felsőoktatás közötti átmenetet, valamint a szak- és az intézményválasztást.

Ezen a felületen az EUROSTUDENT VI-os, 2016-os tavaszi magyarországi adatait tesszük közzé.