Felsőoktatási Pályakövetés (informatika)

A Felsőoktatási Pályakövetés (informatika) célja – szemben a Diplomás Pályakövetési Rendszer végzési évfolyamokat vizsgáló moduljaival –, hogy a tanulmányi és a munkaerőpiaci összefüggések vizsgálatával már a képzés kezdetétől dinamikusan feltárja a felsőoktatási életutat és kimenetet az informatika képzési területre felvett hallgatók körében. A Felsőoktatási Pályakövetés keretében az államigazgatási nyilvántartások (Magyar Államkincstár, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Pénzügyminisztérium) adminisztratívan gyűjtött adatait anonim módon kötjük össze az Oktatási Hivatal által kezelt Felsőoktatási Információs Rendszer képzési adataival.

A 2018-as kutatás a 2009/10-es tanévtől a 2013/14-es tanévig belépett kezdő évfolyamokat vizsgálta. A kutatás időhorizontja 2009 júliusától 2017 decemberéig terjed. A vizsgált alapsokaságot az informatika képzési terület kezdő hallgatói adták, függetlenül attól, hogy a képzésükön végül oklevelet, abszolutóriumot szereztek, vagy lemorzsolódtak.

A Felsőoktatási Pályakövetés segítségével az informatika képzési terület hallgatóinak tanulmányi és munkaerőpiaci életpályája hosszabb időtávon is nyomon követhető, így feltárhatók a tanulmányok, a tanulmányok melletti munka, valamint a felsőoktatási kimenet későbbi életpályára gyakorolt hatásai, megerősíthetők vagy épp megcáfolhatók a képzési területre vonatkozó munkaerőpiaci prekoncepciók. Az interaktív elemzőfelület segítséget nyújt mindezek egyszerűbb áttekintéséhez.