Frissdiplomás kutatás

A magyarországi Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) kérdőíves modulja 2010 óta gyűjt adatokat a frissdiplomások státuszáról, munkaerőpiaci helyzetéről. Az adatfelvétel módszere: online kérdőíves megkérdezés. A végzettek megkeresését és az adatfelvételt jelenleg a DPR országos programjában részt vevő felsőoktatási intézmények végzik, a saját végzettjeikről rendelkezésükre álló belső címlisták és az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztálya által biztosított központi kutatási módszertan alapján.

A vizsgálat célcsoportja minden évben az egy, három és öt éve (2019-től az egy és öt éve) abszolutóriumot szerzettek köre.

Célunk az interaktív online felülettel az, hogy a végzettek a saját végzettségükkel, illetve az azonos vagy akár teljesen más képzési területen szerezhető végzettségekkel kapcsolatosan a munkaerőpiacra vonatkozó információkat szerezhessenek. A felületet nem csupán a végzettséggel rendelkezőknek, hanem a pályaválasztás előtt állóknak is ajánljuk.

Az érdeklődők számos kérdésre választ kaphatnak az adatbázis felhasználásával: milyen konkrét munkaköröket tölthetnek be az adott végzettséggel, mennyi lesz az átlagos jövedelmük, mely csatornákon keresztül hatékony a munkakeresés, mennyire használhatók a képzés során megszerzett tudások az egyes munkakörökben? Megtudhatják, hogy az adott végzettséggel jellemzően milyen típusú munkahelyeken találnak állást a végzettek (a munkahely nagysága, tulajdonostípusa szerint), illetve regionálisan is kereshető a munkaadó típusa az adatbázisban. Ezenkívül 2019-től egyéb témákat is fókuszba helyez a kutatás, aminek eredményeképpen az érdeklődők még alaposabb információkat szerezhetnek a LifeLong Learningről, a nemzetközi és hazai mobilitásról, az egyes szakmákhoz szükséges kompetenciákról, az atipikus foglalkoztatási formákról, továbbá a család és a munka összehangolásának módozatairól.

Az interaktív felület 2020 januárjától lesz elérhető.