Frissdiplomás kutatás

A magyarországi Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) kérdőíves modulja 2010 óta gyűjt adatokat a frissdiplomások státuszáról, munkaerőpiaci helyzetéről. Az adatfelvétel módszere: online kérdőíves megkérdezés. A végzettek megkeresését és az adatfelvételt jelenleg a DPR országos programjában részt vevő felsőoktatási intézmények végzik, a saját végzettjeikről rendelkezésükre álló belső címlisták és az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztálya által biztosított központi kutatási módszertan alapján.

A vizsgálat célcsoportja minden évben az egy, három és öt éve abszolutóriumot szerzettek köre.

Célunk az interaktív online felülettel az, hogy a végzettek a saját végzettségükkel, illetve az azonos vagy akár teljesen más képzési területen szerezhető végzettségekkel kapcsolatosan a munkaerőpiacra vonatkozó információkat szerezhessenek. A felületet nem csupán a végzettséggel rendelkezőknek, hanem a pályaválasztás előtt állóknak is ajánljuk.

Az érdeklődők számos kérdésre választ kaphatnak az adatbázis felhasználásával: dolgozott-e már a végzett az abszolválásakor, illetve megszerezte-e rögtön a végzést követően a végzettséget igazoló dokumentumot? Érezte-e a végzett a diploma hiányát, amennyiben anélkül már kilépett a munkaerőpiacra? Milyen formában találta első munkahelyét, tanult-e tanulmányai alatt külföldön? A felület segítségével információt nyerhetünk a végzettek fő munkaerőpiaci státuszára vonatkozóan, megtudhatjuk, hogy a tanulmányai során megszerzett tudásokat milyen mértékben tudják hasznosítani, illetve több dimenzió mentén vizsgálhatjuk a jelenlegi munkájukkal való elégedettséget is.